Σ’ αγαπώ. Μ’ αγαπάς; Ι love you. Do you love me?

Για να μας αγαπάνε, χρειάζεται πρώτα να αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας!
Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει:
Τον αποδέχομαι: όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω τα ταλέντα μου και τα δυνατά μου χαρακτηριστικά όπως και αυτά, που χρειάζονται βελτίωση.
Τον σέβομαι: σέβομαι τις ανάγκες του σώματος, της ψυχής και του μυαλού μου.
Τον εκτιμώ: γι΄αυτό που είναι αυτή τη στιγμή και όχι γι’ αυτό που θα ήθελα να είναι.
Τον τιμώ: γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχω!
Τον αναγνωρίζω: για όλα όσα είναι, έχει και κάνει, με τις αδυναμίες και τη δύναμη του.
Τον συνυπολογίζω: λαμβάνω πάντα υπ’ όψιν μου σε όλες τις αποφάσεις μου, τη καρδιά, το νου, τη διαίσθηση μου. (ακούγοντας ίσως τη γνώμη των σημαντικών άλλων).
Τον αγαπώ: γιατί είναι μοναδικός, λαμπερός και μπορεί να περπατά στη γη, για να φθάσει στον ουρανό.
 
Με αγάπη σε όλους και όλες.
In order to be loved, we have to love first ourselves!
I love my self means that:
  • I accept him/her: As it is right now. I am well aware of my talents and strong characteristics along with the characteristics that just don’t serve me and others to be all that I can be.
  • I respect him/her: I respect my needs, and the pace of my body, of my soul and and of my mind.
  • I appreciate him/her: for whatever is right now and not for what I would wish it to be.
  • I honor him/her: because without the self, I don’t exist!
  • I recognize him/her: for all he/she is, has and do with all the strengths and weaknesses.
  • I take him/her into account first: I always listen to what my heart, mind and intuition has to say (just listening the opinion of the important others).
  • I love him/her: because he/she is unique, radiant and he/she can walk on earth in order to reach the sky.

With love to all of you

By Althaia